Μαθήματα

 

Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων

 

Το Π.Μ.Σ διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. για την Ιστορική Έρευνα περιλαμβάνει επιγραμματικά τα εξής μαθήματα που κατανέμονται σε τρεις (3) ειδικεύσεις.

 

 

Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία

Πρόγραμμα Σπουδών

Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία

Πρόγραμμα Σπουδών

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Πρόγραμμα Σπουδών