Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ και ΡΩΜΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

1ο  Εξάμηνο    
ΚωδικόςΤίτλοςΏρες/ εβδ.Τύπος μαθήματοςECTS
ΑΡΧ 701 Πηγές της Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας3Υ 15
  Επιλεγόμενο μάθημα (από τον κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων ΙΑΕ)3Ε 15
  Σύνολο   30
2ο  Εξάμηνο    
ΚωδικόςΤίτλοςΏρες/ εβδ. ECTS
ΑΡΧ 702 Μεθοδολογία Έρευνας και Ασκήσεις3Υ 15
  Επιλεγόμενο μάθημα (από τον κατάλογο  επιλεγόμενων μαθημάτων ΙΡΩ)3Ε 15
  Σύνολο   30
3ο  Εξάμηνο    
ΚωδικόςΤίτλοςΏρες/ εβδ. ECTS
ΑΡΧ 801 Εξειδικευμένη και Εξατομικευμένη Διδασκαλία3Υ 15
ΑΡΧ 802 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Ι Υ 15
  Σύνολο   30
4ο  Εξάμηνο    
ΚωδικόςΤίτλος  ECTS
ΑΡΧ 803 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας ΙΙ Υ 30
  Σύνολο   30
     
 Κατάλογος Επιλεγόμενων Μαθημάτων για ΙΑΕ και ΙΡΩ   
ΚωδικόςΤίτλος  ECTS
ΙΑΕ 701Ελληνική Επιγραφική3Ε15
ΙΑΕ 702Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία3Ε15
ΙΑΕ 703Νομισματική3Ε15
ΙΑΕ 704Αρχαϊκή Εποχή3Ε15
ΙΑΕ 705Κλασική Εποχή3Ε15
ΙΑΕ 706Ελληνιστική Εποχή3Ε15
ΙΑΕ 707Μορφές και Θεσμοί Κοινωνικής, Πολιτικής και Θρησκευτικής Οργάνωσης3Ε15
ΙΑΕ 708Διακρατικές και Διπλωματικές Σχέσεις3Ε15
ΙΡΩ 701Λατινική Επιγραφική3Ε15
ΙΡΩ 702Λατινική Ιστοριογραφία3Ε15
ΙΡΩ 703Ρεπουμπλικανική Περίοδος3Ε15
ΙΡΩ 704Αυτοκρατορική Περίοδος3Ε15
ΙΡΩ 705Οι Επαρχίες του Ρωμαϊκού Κράτους3Ε15