Διδακτικό Προσωπικό

Διδακτικό Προσωπικό του Π.Μ.Σ. στην Ιστορική Έρευνα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Βαθμίδα/Γνωστικό Αντικείμενο
1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας των Εβραίων του Ελλαδικού χώρου
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-SEIBT ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας – Σφραγιδολογίας
4. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας
5. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Καθηγητής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων
6. ΔΟΡΔΑΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας
7. ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας των Σλαβικών Λαών
8. ΚΑΝΤΗΡΕΑ ΜΑΡΙΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ρωμαϊκής Ιστορίας
9. ΚΟΤΖΑΓΕΩΡΓΗΣ ΦΩΚΙΩΝ Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας
10. ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας
11. ΜΑΝΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας
12. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας
13. ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας
14. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας
15. ΠΕΓΚΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
16. ΣΒΕΡΚΟΣ ΗΛΙΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας
17. ΣΦΗΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Καθηγητής Διεθνούς και Ελληνικής Ιστορίας του 20ου αιώνα
18. ΤΑΚΙΡΤΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας: Βυζάντιο και λαοί του Καυκάσου
19. ΤΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσης
20. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας των Νεοτέρων Χρόνων
21. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Επίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας