Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ και ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

1ο  Εξάμηνο    
ΚωδικόςΤίτλοςΏρες/ εβδ.Τύπος μαθήματοςECTS
ΙΒM 701Γραπτές Πηγές της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας3Υ 15
 Επιλεγόμενο μάθημα (από  τον κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων ΙΒΥ)3Ε 15
  Σύνολο   30
2ο  Εξάμηνο    
ΚωδικόςΤίτλοςΏρες/ εβδ. ECTS
ΙΒM 702 Μεθοδολογία Έρευνας και Ασκήσεις3Υ 15
  Επιλεγόμενο μάθημα (από  τον κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων IBY ή ΙΣΛ ή ΙΜΕ)3Ε 15
  Σύνολο   30
3ο  Εξάμηνο    
ΚωδικόςΤίτλοςΏρες/ εβδ. ECTS
ΙΒΜ 801 Εξειδικευμένη και Εατομικευμένη Διδασκαλία3Υ 15
ΙΒΜ 802 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Ι Υ 15
  Σύνολο   30
4ο  Εξάμηνο    
ΚωδικόςΤίτλος  ECTS
ΙΒΜ 803 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας ΙΙ Υ 30
  Σύνολο   30
     
 Κατάλογος Επιλεγόμενων Μαθημάτων για ΙΒΥ, ΙΣΛ και ΙΜΕ   
ΚωδικόςΤίτλος  ECTS
ΙΒΥ 701Διοίκηση και Θεσμοί του Βυζαντίου3Ε15
ΙΒΥ 702Οικονομία και Κοινωνία του Βυζαντίου3Ε15
ΙΒΥ 703Προσωπογραφία και Κοινωνικά Δίκτυα στο Βυζάντιο3Ε15
ΙΒΥ 704Απονομή Δικαιοσύνης στο Βυζάντιο3Ε15
ΙΒΥ 705Ιστορική Γεωγραφία του Βυζαντινού Κόσμου3Ε15
ΙΒΥ 706Ειδικά Θέματα Πολιτικής και Εκκλησιαστική Ιστορίας του Βυζαντίου3E

15

ΙΒΥ 707Βυζάντιο και Λαοί της Ανατολής3Ε15
 ΙΣΛ 701Βυζάντιο και Σλάβοι3Ε15
ΙΣΛ 702Ιστορία και Πολιτισμός των Νοτιοσλαβικών Λαών3Ε15
ΙΜΕ 701Βυζάντιο και Δύση (9ος – 15ος αι.)3Ε15
ΙΜΕ 702Ταυτότητες και Ετερότητες στην Δυτική Μεσαιωνική Ευρώπη (10ος – 13ος αι.)3Ε