Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

ΝΕΟΤΕΡΗ και ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

 

1ο  Εξάμηνο    
ΚωδικόςΤίτλοςΏρες/ εβδ.Τύπος μαθήματοςECTS
ΙΣΤ 701 Αρχεία και Πηγές της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας3Υ 15
  Επιλεγόμενο μάθημα (από  τον κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων ΙΝΣ, ΙΑΤ, ΙΑΛ)3Ε 15
  Σύνολο   30
2ο  Εξάμηνο    
ΚωδικόςΤίτλοςΏρες/ εβδ. ECTS
ΙΣΤ 702 Μεθοδολογία Έρευνας και Ασκήσεις3Υ 15
 Επιλεγόμενο μάθημα (από  τον κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων ΙΝΣ,ΙΑΤ,ΙΑΛ)3Ε 15
  Σύνολο   30
3ο  Εξάμηνο    
ΚωδικόςΤίτλοςΏρες/ εβδ. ECTS
ΙΣΤ 801 Εξειδικευμένη και Εξατομικευμένη Διδασκαλία3Υ 15
ΙΣΤ 802 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Ι Υ 15
  Σύνολο   30
4ο  Εξάμηνο    
ΚωδικόςΤίτλος  ECTS
ΙΣΤ 803 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας ΙΙ Υ 30
  Σύνολο   30
     
 Κατάλογος Επιλεγόμενων Μαθημάτων για ΙΝΣ, ΙΑΤ και ΙΑΛ   
ΚωδικόςΤίτλος  ECTS
ΙΝΣ 701Το Όραμα της Ελευθερίας στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό3Ε15
ΙΝΣ 702Κλέφτες, Παλικάρια και Αντάρτες: Έλληνες Παράνομοι και Ηρωες3Ε15
ΙΝΣ 703Πρόσφυγες στα Βαλκάνια (19ος-20ός αι.)3Ε15
ΙΝΣ 704Επαναστάσεις στη Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή3Ε15
ΙΝΣ 705Δουλεία και δουλεμπόριο στη νεότερη και σύγχρονη εποχή3Ε15

 

 

ΙΝΣ 706Αυτοκρατορίες στη νεότερη και σύγχρονη εποχή3Ε15
ΙΝΣ 707Εθνική ιδεολογία και διεθνείς σχέσεις των ΗΠΑ3Ε15
ΙΝΣ 708Εμφύλιοι Πόλεμοι στη νεότερη και σύγχρονη εποχή3Ε15
ΙΝΣ 709Γενοκτονία και εθνοκάθαρση στη ΝΑ Ευρώπη3Ε15
ΙΑΤ 701Διαβαλκανικές Σχέσεις στον 19ο/20ό αιώνα3Ε15
ΙΑΤ 702Θεσμοί και Ιδεολογία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (15ος-18ος αι.)3Ε15
ΙΑΤ 703Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας3Ε15
ΙΑΛ 701Η Εθνογραφική Προοπτική της Κοινωνικής / Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας3Ε15
ΙΑΛ 702Εθνογραφία της Ελλάδας: Ιστορία, Θεματικές και Γεωγραφικές Εξειδικεύσεις, Μεθοδολογικές Τάσεις3Ε15