Ώρες συνεργασίας των μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τομέα Αρχαίας Ελληνικής & Ρωμαικής & Βυζαντινής & Μεσαιωνικής Ιστορίας για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024